fb

Personförsäkringar som tryggar framtiden för dig och din familj

Vi är specialiserade på personförsäkringar som skyddar dig och din familj mot plötsliga yttre händelser. Vi erbjuder ett brett utbud av försäkringar som tryggar din hälsa och ekonomiska situation.

Genom oss kan du teckna försäkringar som skyddar dig både ekonomiskt och praktiskt om du drabbas av sjukdom eller tillfälligt förlorar din inkomst.

Vi erbjuder försäkringar som livskydd, sjukvårdsförsäkring, betal- och inkomstförsäkringar och även familjeolycksfall.

Vi kräver ingen hälsodeklaration, utan du intygar bara att du är fullt arbetsför.