fb

Livskydd –
en trygghet för dina närstående

Ibland går det så fort. Om du hastigt skulle gå bort kan dina närstående, utöver sorg, drabbas av en rad vardagspraktiska problem. Bland annat försvinner en inkomst från hushållet, men lån och räkningar ska fortfarande betalas. En livförsäkring är en oumbärlig hjälp i en sådan svår situation.

Genom att teckna Livskydd via oss innebär det att ett engångsbelopp betalas ut till dina förmånstagare i händelse av dödsfall. Ersättningen som betalas ut är fri från inkomstskatt.

Vi har gjort det hela enkelt och livförsäkringen du tecknar genom oss ger rätt till en engångsutbetalning på maximalt 500 000 kr och kostar 146 kr/månad.

Några viktiga fakta om livförsäkringen

Det finns några villkor för att kunna teckna Livskydd. Här är de viktigaste:

Livförsäkringen beviljar inte ersättning för sjukdomar, besvär, skador eller handikapp som du haft före försäkringen trädde i kraft. Ange förmånstagare här: https://media1.konsumentforsakring.se/2023/04/Sarskilt-Formanstagarforordnande.html

Vad kostar det?

Från 11 kr/mån.

Ålder försäkradMånadspremie
18 – 19 år20 kr
20 – 24 år21 kr
25 – 29 år24 kr
30 -34 år28 kr
35 – 39 år36 kr
40 – 44 år50 kr
45 – 49 år77 kr
50 – 54 år128 kr
55 – 59 år226 kr
60 – 64 år421 kr