fb

En trygghetsförsäkring som täcker utgifter

Det kan bli svårt att sköta de löpande utgifterna om du till exempel inte längre kan arbeta efter sjukdom eller en olycka, eller om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. Det är då risk att du drabbas av konsekvenser i efterhand i form av betalningsanmärkningar och kanske även skulder hos Kronofogden. Trygghetsförsäkringen hjälper dig att betala dina räkningar.

Att ha bolån innebär att du är löpande återbetalningsskyldig, oavsett vad som händer dig. Det är därför många som tecknar en försäkring som kan träda in om det skulle bli problem att betala tillbaka på lånet. Betalskydd som du kan teckna via oss är en sådan försäkring.

En trygghetsförsäkring som Betalskydd innebär att du kan få ekonomiskt stöd att betala kostnader för ditt bolån, det betyder att du kan få egna resurser över till andra räkningar. Något som är praktiskt om en plötslig ekonomisk krissituation inträffar.

Ersättning med upp till 10 000 kr/månad

Beroende på hur högt ekonomiskt stöd du behöver kostar försäkringen olika. Du kan välja på en kostnad på mellan 48 kr till 475 kr per månad. Maximalt kan du få ersättning med upp till 10 000 kr per månad.

Skyddet gäller i upp till 12 månader från det att du utlöser försäkringen.

Några viktiga fakta om Betalskydd

Här är det viktigaste som gäller när du tecknar försäkringen:

Vad kostar det?

Från 48 kr/mån

Önskat ersättningsbeloppMånadspremie
1 000 kr/mån48 kr
2 000 kr/mån95 kr
4 000 kr/mån190 kr
6 000 kr/mån285 kr
8 000 kr/mån380 kr
10 000 kr/mån475 kr