fb

Bli kund

Här kan du ansöka om att teckna våra försäkringar

Betalskydd för bolån

Detta är en trygghetsförsäkring som kan hjälpa dig att betala dina räkningar om du inte längre kan arbeta eller förlorar jobbet. Läs mer…

Familjeolycksfall

Kan ge ersättning vid olycksfall som drabbar dig eller din familj. Läs mer…

Inkomstförsäkring

Lämnar ersättning som täcker upp till 80% av din lön i händelse av att du blir ofrivilligt arbetslös. Läs mer…

Livförsäkring

I händelse av din död ger Livskydd som du kan teckna via oss ersättning till dina förmånstagare. Läs mer…

Vårdförsäkring Special, vår Sjukvårdsförsäkring

Vårdförsäkring Special ger dig snabb hjälp att få privat vård och kan även ge ersättning för kostnader i samband med detta. Läs mer…