fb

Olycksfallsförsäkring
en trygghet för dig och din familj

En olycka inträffar alltid oväntat och konsekvenserna kan vara svåra att förutse. Vi kan naturligtvis inte skydda dig mot olyckor, men med en familjeolycksfallsförsäkring kan du lindra de ekonomiska olägenheter som kan bli följden när du eller någon i familjen drabbas.

De flesta som förvärvsarbetar eller går i skolan är skyddade av försäkringar genom arbetsgivaren, fackförbundet eller skolan. Men du är ju inte alltid på jobbet eller går i skolan. För att få skydd under fritiden är det därför bra att komplettera med en olycksfallsförsäkring.

I vilka situationer ger försäkringen ersättning?

Olycksfallsförsäkringen gäller för livets alla situationer, även på din fritid. Råkar du ut för en olycka som gör att du inte längre kan arbeta kan försäkringen ge dig ersättning. Om du eller någon i din familj till exempel drabbas av en trafikolycka kan försäkringen ersätta er för framtida invaliditet. Skulle du som försäkrad avlida, kan dina efterlevande förmånstagare få ett engångsbelopp.

Försäkringen kan också ge dig ersättning vid mindre olycksfall som inträffar på din fritid. Försäkringen hjälper dig då med kostnader och olägenheter till följd av olyckan.

Ersättning med upp till 1 miljon per person

Försäkringen vi erbjuder kan betala ut ersättningar med upp till 1 000 000 kr om du drabbas av en skada. Dessutom gäller samma belopp för alla försäkrade personer. Det betyder att försäkringen kan betala ut upp till hela 5 miljoner kronor om den omfattar det maximala antalet försäkrade personer.

Exempel på när försäkringen kan ge ersättning

 • Besvär efter en borreliainfektion vid fästingbett
 • Tandskador
 • Missprydande ärr
 • Solsting eller värmeslag
 • Förfrysningsskador
 • Resekostnader i samband med olyckan
 • Rehabilitering
 • Invaliditet

Några viktiga fakta om försäkringen

Det finns några villkor för att kunna teckna olycksfallsförsäkringen. Här är de viktigaste:

 • De försäkrade är bosatta och folkbokförda i Sverige
 • Du är inskriven hos Försäkringskassan
 • Du har fyllt 18, men inte 60 år
 • Du är fullt arbetsför
 • Lägg till upp till fem familjemedlemmar
 • Du behöver BankID för att teckna försäkringen
 • Här kan du läsa Forkopsinformation-NETFO-22_12_27.pdf

Olycksfallsförsäkringen beviljar inte ersättning för sjukdomar, besvär, skador eller handikapp som du haft före försäkringen trädde i kraft.

Vad kostar det?

Från 40 kr/mån

FörsäkringstagareMånadspremie
Singel40 kr
Par79 kr
Familj188 kr